Añadir mi web

Associació Gent Gran Pau Casals

Inicio » Sociedad » Asociaciones » Associació Gent Gran Pau Casals

Url: http://www.aggpc.es/

L‘ Associació de Gent Gran Pau Casals es una entitat sense ànim de lucre, ubicada (i pertanyent) al barri de Gracia, -antiga Vila de Gracia-, que te com a objectiu el promoure que els nostres associats trobin en la nostra entitat una via per a poder desenvolupar activitats que contribueixin al seu benestar i a una millor qualitat de vida, així com oferir un agradable lloc de trobada dins el Casal on estem ubicats, amb diferents ofertes tant lúdiques com culturals, tambè d’ aprenentatge de les noves tecnologies, manualitats i un llarg etc, on cadascú pugui trobar la que mes els interessi i els hi sigui mes adient, tant les organitzades per nosaltres com les ofertes pel Casal en el seu conjunt.

Categoria:
Subcategoria:

Otras webs en Sociedad